Vlaanderens Liefhebbers Voetbalbond

zuid-west-oost vzw

Login

Seizoen 2023-2024: we zijn er klaar voor!

Beste Voetballiefhebber

De competitie- en de bekerkalenders zijn gekend en gepubliceerd op de site. Zoals elk jaar zijn er een aantal clubs die om diverse redenen uitvallen, maar ook mogen wij enkele nieuwe clubs verwelkomen!

Bij deze onze appreciatie voor onze kalenderverantwoordelijke Rik Lannoy, die er toch telkens in slaagt dit huzarenstukje op zo'n korte tijd tot een goed einde te brengen, zoveel mogelijk rekening houdend met de beschikbaarheid van de terreinen, de speciale wensen van de clubs, enz. Ook gaat onze dank uit naar de verschillende sportdiensten die hier een niet onbelangrijke rol spelen.

We vragen aan de clubverantwoordelijken deze kalenders na te kijken en ons te berichten mocht er iets niet duidelijk zijn of als er veranderingen moeten worden doorgegeven. Ook graag clubinfo nakijken omdat dit toch een belangrijke bron van info is voor contacten tussen de clubs.

Wij wensen jullie allen een deugddoend verlof en wij kijken vol verlangen uit naar het nieuwe voetbalseizoen.

Het Bestuur

Voetbal België