Vlaanderens Liefhebbers Voetbalbond

zuid-west-oost vzw

Login

Kalenders zijn gekend

Beste Voetballiefhebber

De competitie- en de bekerkalenders zijn reeds gekend!

Bij deze onze appreciatie voor onze kalenderverantwoordelijke Rik Lannoy, die er toch telkens in slaagt dit huzarenstukje op zo'n korte tijd tot een goed einde te brengen, zoveel mogelijk rekening houdend met de beschikbaarheid van de terreinen, de speciale wensen van de clubs, enz. Ook gaat onze dank uit naar de verschillende sportdiensten die hier een niet onbelangrijke rol spelen.

We vragen aan de clubverantwoordelijken deze kalenders na te kijken en ons te berichten mocht er iets niet duidelijk zijn of als er veranderingen moeten worden doorgegeven. Ook graag clubinfo nakijken omdat dit toch een belangrijke bron van info is voor contacten tussen de clubs.

Het Bestuur

Voetbal België