Vlaanderens Liefhebbers Voetbalbond

zuid-west-oost vzw

Login

voetballerWelkom op de webstek van Vlaanderens Liefhebbers Voetbal Bond zuid-west oost vzw (afgekort VLVB). Dit is de enige officiële website van onze vereniging.

VLVB heeft tot doel de sportverenigingen die de voetbalsport als liefhebber beoefenen te verenigen en te beheren, alsmede de inrichting, ontwikkeling en verspreiding van de voetbalsport te bevorderen. VLVB mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.

Op deze webstek vinden ploegen, spelers, scheidsrechters, supporters alle info terug die van nut kunnen zijn om de activiteiten in het kader van VLVB te kunnen uitoefenen of te kunnen volgen. In de verscheidene rubrieken van de site vindt u de meest up-to-date en officiële informatie.


Mededelingen

Corona - verstrenging maatregelen

Beste voetballiefhebber

Het zat er allemaal een beetje aan te komen: de cijfers werden alsmaar slechter en nieuwe maatregelen drongen zich op.  Vandaag heeft de Federale Regering beslist om met uitzondering van profvoetbal alle competitie-wedstrijden te verbieden tot 19 november.

VLVB heeft beslist om dus een bijkomend weekend (14-15 november) te neutraliseren. Wij hopen samen met jullie dat we het beestje snel terug onder controle kunnen houden zodat we onze competitie zo snel mogelijk terug kunnen opstarten

Corona - Tijdelijke stopzetting competitie

Spelen voetbal verbod Stockvectors, rechtenvrije Spelen voetbal verbod  illustraties | Depositphotos®Het gaat zeer snel momenteel. Naar aanleiding van de huidige omstandigheden heeft het bestuur van VLVB zonet beslist om vanaf komend weekend 17/10-18/10 tot nader order alle normaal geplande competitiewedstrijden te neutraliseren en dit tot nader order. Dat wil zeggen dat deze wedstrijden NIET heringepland zullen worden.

Het is niet te voorspellen maar we voorzien al zeker een stopzetting tot en met het weekend van 8 november (tot wanneer de overheid mogelijk met een update komt).

Corona - nieuwe status: code Oranje

Gebruik NOW-regeling door betaald voetbal · Salaris Vanmorgen
De Vlaamse overheid heeft op 12 oktober ll. beslist code oranje in te stellen op vlak van sportbeleving. Dit heeft een impact op binnensporten.

Tot nader order kunnen de buitenactiviteiten blijven doorgaan waardoor de geplande competitiewedstrijden van VLVB gespeeld kunnen worden (tenzij lokale maatregelen dit niet toelaten). Hou er wel rekening mee dat kleedkamers en douches gesloten moeten blijven. Cafétaria kunnen, voor zover de Corona-maatregelen gevolgd worden, wel open.

De cijfers zien er momenteel niet goed uit en vanuit het bestuur hopen we dat we niet opnieuw een stopzetting van de competitie krijgen. Daarom doen wij ook nogmaals een oproep dat iedereen zijn steentje bijdraagt in het veilig sporten en de opgelegde maatregelen volgt.

Meer nieuws over de nieuwe maatregelen: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona

Dikke (pl)(d)uim voor alle ploegen!

Het eerste competitie-weekend is achter de rug. Iedereen heeft hier lang naar uit gekeken en eindelijk konden we onze geliefkoosde sport, een potje gezellige voetbal, terug uitoefenen.

Het was zeker niet in de meest gunstige omstandigheden. Er waren van hogerhand nogal wat regels opgelegd. Maar we hebben gemerkt dat het gezond verstand heeft gezegevierd, en iedereen heeft er voor gezorgd dat de wedstrijden op een zo veilig mogelijke manier konden doorgaan.

Daarom, vanuit VLVB, een dikke pluim/duim aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt. We hopen van ganser harte dat we het seizoen met zo weinig mogelijk hindernissen kunnen volmaken.

Een dikke merci!

Het Bestuur

Start nieuw seizoen!

Het is eindelijk zover!

Na de stopzetting van de competitie 2019-2020 in maart hebben jullie lang moeten wachten om jullie liefhebberij te kunnen uitoefenen. Jammer genoeg kunnen we op dit moment nog niet in alle vrijheid de wedstrijden organiseren. Er zijn nu eenmaal heel wat maatregelen die jullie moeten volgen.

We hebben er als VLVB het volste vertrouwen in dat alle clubs zich zo goed mogelijk aan deze regels zullen houden om op een veilige manier te werken voor zowel de spelers, de scheidsrechter, het bestuur en de supporters.

Wij hopen dat de omstandigheden waarin we ons momenteel bevinden gunstig zullen evolueren zodoende het seizoen 2020-2021 volledig te kunen afwerken.  Wij wensen alvast alle ploegen veel succes!

Hou het veilig!
Het VLVB-bestuur

Voetballen in speciale omstandigheden

Het virus heeft een dikke streep getrokken door het seizoen 2019-2020 en we worden er bij de aanvang van het nieuwe seizoen nog altijd mee geconfronteerd. Alhoewel het virus nog altijd aanwezig is in onze omgeving heeft de overheid wel beslist dat, onder bepaalde voorwaarden, voetbal mogelijk moet zijn. Als VLVB kunnen we dat alleen maar toejuichen maar om het ook zo te houden moeten alle betrokkenen (bestuur, spelers, supporters, ...) zich aan de geldende maatregelen houden. Wij hopen echter met z'n allen dat we stilaan toch terug naar het "normaal" mogen evolueren.

Vanuit VLVB worden geen extra maatregelen met betrekking tot de veiligheid bij de wedstrijden opgelegd. Het is aan de organiserende ploegen om ervoor te zorgen dat de door hun georganiseerde wedstrijden op een gepaste manier kunnen doorgaan. Het is daarom zeer belangrijk kennis te nemen van de geldende richtlijnen.

Wij hebben op deze webstek een specifieke pagina voorzien. Deze kan je vinden op VLVB Covid-19. Mocht je niettegenstaande nog vragen hebben mag dit altijd via tony@vlvb.be (bij voorkeur) of op nummer 0475/47 96 93.

Voetbal België