Vlaanderens Liefhebbers Voetbalbond

zuid-west-oost vzw

Login

voetballerWelkom op de webstek van Vlaanderens Liefhebbers Voetbal Bond zuid-west oost vzw (afgekort VLVB). Dit is de enige officiële website van onze vereniging.

VLVB heeft tot doel de sportverenigingen die de voetbalsport als liefhebber beoefenen te verenigen en te beheren, alsmede de inrichting, ontwikkeling en verspreiding van de voetbalsport te bevorderen. VLVB mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.

Op deze webstek vinden ploegen, spelers, scheidsrechters, supporters alle info terug die van nut kunnen zijn om de activiteiten in het kader van VLVB te kunnen uitoefenen of te kunnen volgen. In de verscheidene rubrieken van de site vindt u de meest up-to-date en officiële informatie.


Mededelingen

Corona - maatregelen

Gebruik NOW-regeling door betaald voetbal · Salaris Vanmorgen
Toch even voor alle duidelijkheid: vanwege de overheid is voetballen buiten toegelaten: "Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. We vragen alle sporters om zich in deze periode extra gedisciplineerd te gedragen en de geldende richtlijnen strikt op te volgen. Er gelden wel verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur."

Tot nader order blijft de competitie van VLVB gewoon doorgaan. Omwille van het feit dat de kalender het niet toelaat en omwille van het feit dat VLVB geen mandaat heeft controles uit te oefenen worden GEEN wedstrijden verplaatst door gebrek aan spelers wegens COVID-besmetting.

VLVB gaat door

Vooruitblik op 2017: nieuwe regelgeving voor recreatieve dronepiloten |  DronewatchIedere voetballiefhebber zal op een of andere manier al het nieuws gezien hebben dat ze bij Voetbal Vlaanderen beslist hebben de Amateurcompetitie stop te zetten tot eind januari.

Wij willen er, vanuit VLVB, op drukken dat dit geen impact heeft op onze competitie en dat, tot nader order, wij alle wedstrijden in januari laten doorgaan. Weliswaar moeten alle geldende Covid-maatregelen door de clubs gevolgd worden, ook de mogelijk extra maatregelen die kunnen opgelegd worden vanuit de lokale sportdiensten.

Wij hopen met z'n allen dat we de situatie onder controle kunnen houden. Daarvoor is uiteraard ook jullie medewerking nodig.

Wat zijn de maatregelen als je wil sporten? | Sport Vlaanderen

Wij blijven positief! Hou het ondertussen veilig en blijf gezond!
Het Bestuur

Opnieuw voetballen!!

Beste Voetballefhebber

Na een niet volledig seizoen 2019-2020 en een geneutraliseerd seizoen 2020-2021 mogen we toch positief beginnen kijken en ervan uitgaan dat we de competitie na de zomer opnieuw volwaardig kunnen opstarten. Het is voor velen een groot gemis geweest en ook wij als hoofdbestuur staan te popelen.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn alvast opgestart. Heel veel clubs hebben hun deelname aan het nieuwe seizoen al bevestigd, maar er zijn er jammer genoeg een paar die, wegens diverse redenen, afhaken. Onze kalenderverantwoordelijke is alvast met deze info aan de slag om een voor iedereen zo goed mogelijk speelschema op te maken. Er is echter nog ruimte voor bijkomende/nieuwe ploegen. Indien je wil inschrijven bij onze schitterende organisatie, aarzel dan zeker niet om zo snel mogelijk contact te nemen met onze voorzitter Jos Poiré. Contactgegevens zijn op deze site terug te vinden.

De secretarissen van de ingeschreven clubs zullen verder tijdig alle nodige info ontvangen.

Op naar een fantastisch en sportief seizoen 2021-2022!!

Het Bestuur

Voetbal België