Vlaanderens Liefhebbers Voetbalbond

zuid-west-oost vzw

Login

voetballerWelkom op de webstek van Vlaanderens Liefhebbers Voetbal Bond zuid-west oost vzw (afgekort VLVB). Dit is de enige officiële website van onze vereniging.

VLVB heeft tot doel de sportverenigingen die de voetbalsport als liefhebber beoefenen te verenigen en te beheren, alsmede de inrichting, ontwikkeling en verspreiding van de voetbalsport te bevorderen. VLVB mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.

Op deze webstek vinden ploegen, spelers, scheidsrechters, supporters alle info terug die van nut kunnen zijn om de activiteiten in het kader van VLVB te kunnen uitoefenen of te kunnen volgen. In de verscheidene rubrieken van de site vindt u de meest up-to-date en officiële informatie.


Mededelingen

Seizoen 2020-2021 geneutraliseerd

Spelen voetbal verbod Stockvectors, rechtenvrije Spelen voetbal verbod  illustraties | Depositphotos®Op maandag 25 januari is door de geledingen van het Belgisch voetbal (Voetbal Vlaanderen, ACFF, Pro League, e.a. de beslissingen genomen om alle amateurcompetities dit seizoen met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Los van het feit dat wij als V.L.V.B. niks met Voetbal Vlaanderen te maken hebben, moeten we met de realiteit rekening houden dat we ook nederig moeten blijven en dat de volksgezondheid nu de eerste prioriteit moet zijn. De coronacrisis heeft ons, u en de vele spelers pijn gedaan en we zij er ons van beuwst dat voor de hele V.L.V.B.-familie het een onaangename periode is geweest en nog is.

Wij hebben er als V.L.V.B. alles aan gedaan om klaar te zijn voor “als en indien’ er iets mogelijk zou geweest zijn. We moeten ons nu focussen op het nieuwe seizoen ervan uitgaand dat tegen begin september voldoende gevaccineerd is zodat het “gewone’” leven kan hervat worden.

Wij kijken vol belangstelling uit om nieuwe of bestaande clubs uit andere verbonden aan te sluiten. Het is tevens een opdracht voor u om ons kandidaten mede te delen en zo onze doelstelling bereiken, jullie volwaardige reeksen aan te bieden.

U kan meer lezen in Voelbal-Amateur nr 8 op de website.

Hou het veilig en gezond!
Het VLVB-bestuur

Beste Wensen!

Nieuwjaarswensen | Nieuwjaar 2021 | Fotogedichten voor FacebookEen Zalige Kerst en een sportief, gezond en gelukkig 2021!

In 2020 heeft Corona iedereen en ook de VLVB-competie stevig in de greep gehouden. Het vorige seizoen hebben we moeten afbreken, het huidige seizoen waren we hoopvol gestart maar hebben we toch weer moeten stilleggen. De cijfers zijn nog niet wat ze moeten zijn maar we stellen momenteel al onze hoop in de vaccins die binnenkort toch op grotere schaal zullen kunnen worden toegediend. Of dit ons op zeer korte termijn zal kunnen helpen weten we uiteraard nog niet maar we hebben alles in het werk gesteld om, van als het kan, de draad terug op te nemen. We hopen dat we toch op die manier de terugronde volledig zullen kunnen afwerken.

Maar het is allemaal nog koffiedik kijken.

Het Bestuur

Perspectief

Vooruitblik op 2017: nieuwe regelgeving voor recreatieve dronepiloten |  DronewatchPerspectief, voor als het weer kan en mag...

De realiteit leert ons dat we eind 2020 nog steeds geconfronteerd worden met het COVID-19 virus. De volgende datum waarop nu geconcentreerd wordt om de competitie te hervatten zou het weekend van 13 en 14 februari zijn. Laat ons hopen dat het tegen dan zal lukken.

Om ons zo goed als mogelijk voor te bereiden op een mogelijke herstart hebben we een schema uitgewerkt voor de in te halen wedstrijden van de terugronde. Het voorstel is om ons enkel te concentreren op de terugronde van de competitie, de bekercompetitie wordt voor dit seizoen stopgezet. Meer detail over de voorstellen vind je op de site in Voetbalamateur 6/7 van 22/12. De competitie-kalender op de website zal te gepasten tijde worden aangepast.

We tonen met deze plannen de ambitie om klaar te zijn om al onze clubs nog een maximum aan wedstrijden aan te bieden, jammer genoeg altijd onder de voorwaardelijke vorm "als en indien.. ”

Wij blijven positief! Hou het ondertussen veilig en blijf gezond!
Het Bestuur

Hoop doet leven

Voetbal feest 10-13 jaar – Het vrolijkefeestvarkenOm ons zo goed als mogelijk voor te bereiden op een mogelijke herstart van de competitie begin 2021, bieden wij als VLVB een perspectief aan om de volledige terugronde af te werken, altijd onder de voorwaarde dat de maatregelen opgelegd door de overheid dit toestaan.

Het bestuur van VLVB heeft daarom een plan uitgewerkt zodat de twee eerste wedstrijden van de terugronde, de wedstrijden van 12&13 december en van 19&20 december heringepland zullen worden in de loop van de terugronde van 2021.


Concreet ziet het er als volgt uit:

- de wedstrijden van zaterdag 12 december gaan voor alle reeksen naar 30 januari 2021
- de wedstrijden van zondag 13 december gaan voor beide reeksen naar 31 januari 2021
- de wedstrijden van 1ste en 2de provinciale van zaterdag19 december gaan naar 10 april 2021
- de wedstrijden van regionale A&B van zaterdag 19 december gaan naar 20 maart 2021
- de wedstrijden van zondag 20 december gaan voor beide reeksen naar 21 maart 2021

In de bekerwedstrijden volgen er ook aanpassingen van data.

Meer info in Voetbal Amateur nr 5 op deze website.

Corona - bijkomende verstrengingen

Corona Virus GIFs - Get the best GIF on GIPHYEn het houdt maar niet op. Wegens de altijd maar slechter wordende cijfers heeft de Federale Regering vanaf vandaag bijkomende, strengere maatregelen opgelegd. We spreken nu van een gedeeltelijke lockdown en dat minstens tot en met 13 december 2021.

Uiteraard heeft dat opnieuw impact op de VLVB-competitie en alle wedstrijden tot en met die datum werden geneutraliseerd.

Vanuit het bestuur kunnen wij ons kleine steentje bijdragen en oproepen dat iedereen zich aan de opgelegde maatregelen moet houden. Het is voor niemand makkelijk maar alleen zo zullen we opnieuw het virus onder controle kunnen krijgen en alleen zo zullen we binnen afzienbare tijd hopelijk onze geliefkoosde sport weer mogen uitoefenen.

Hou het veilig voor jezelf en voor je naasten.

Het Bestuur

Corona - verstrenging maatregelen

Beste voetballiefhebber

Het zat er allemaal een beetje aan te komen: de cijfers werden alsmaar slechter en nieuwe maatregelen drongen zich op.  Vandaag heeft de Federale Regering beslist om met uitzondering van profvoetbal alle competitie-wedstrijden te verbieden tot 19 november.

VLVB heeft beslist om dus een bijkomend weekend (14-15 november) te neutraliseren. Wij hopen samen met jullie dat we het beestje snel terug onder controle kunnen houden zodat we onze competitie zo snel mogelijk terug kunnen opstarten

Corona - Tijdelijke stopzetting competitie

Spelen voetbal verbod Stockvectors, rechtenvrije Spelen voetbal verbod  illustraties | Depositphotos®Het gaat zeer snel momenteel. Naar aanleiding van de huidige omstandigheden heeft het bestuur van VLVB zonet beslist om vanaf komend weekend 17/10-18/10 tot nader order alle normaal geplande competitiewedstrijden te neutraliseren en dit tot nader order. Dat wil zeggen dat deze wedstrijden NIET heringepland zullen worden.

Het is niet te voorspellen maar we voorzien al zeker een stopzetting tot en met het weekend van 8 november (tot wanneer de overheid mogelijk met een update komt).

Corona - nieuwe status: code Oranje

Gebruik NOW-regeling door betaald voetbal · Salaris Vanmorgen
De Vlaamse overheid heeft op 12 oktober ll. beslist code oranje in te stellen op vlak van sportbeleving. Dit heeft een impact op binnensporten.

Tot nader order kunnen de buitenactiviteiten blijven doorgaan waardoor de geplande competitiewedstrijden van VLVB gespeeld kunnen worden (tenzij lokale maatregelen dit niet toelaten). Hou er wel rekening mee dat kleedkamers en douches gesloten moeten blijven. Cafétaria kunnen, voor zover de Corona-maatregelen gevolgd worden, wel open.

De cijfers zien er momenteel niet goed uit en vanuit het bestuur hopen we dat we niet opnieuw een stopzetting van de competitie krijgen. Daarom doen wij ook nogmaals een oproep dat iedereen zijn steentje bijdraagt in het veilig sporten en de opgelegde maatregelen volgt.

Meer nieuws over de nieuwe maatregelen: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona

Dikke (pl)(d)uim voor alle ploegen!

Het eerste competitie-weekend is achter de rug. Iedereen heeft hier lang naar uit gekeken en eindelijk konden we onze geliefkoosde sport, een potje gezellige voetbal, terug uitoefenen.

Het was zeker niet in de meest gunstige omstandigheden. Er waren van hogerhand nogal wat regels opgelegd. Maar we hebben gemerkt dat het gezond verstand heeft gezegevierd, en iedereen heeft er voor gezorgd dat de wedstrijden op een zo veilig mogelijke manier konden doorgaan.

Daarom, vanuit VLVB, een dikke pluim/duim aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt. We hopen van ganser harte dat we het seizoen met zo weinig mogelijk hindernissen kunnen volmaken.

Een dikke merci!

Het Bestuur

Start nieuw seizoen!

Het is eindelijk zover!

Na de stopzetting van de competitie 2019-2020 in maart hebben jullie lang moeten wachten om jullie liefhebberij te kunnen uitoefenen. Jammer genoeg kunnen we op dit moment nog niet in alle vrijheid de wedstrijden organiseren. Er zijn nu eenmaal heel wat maatregelen die jullie moeten volgen.

We hebben er als VLVB het volste vertrouwen in dat alle clubs zich zo goed mogelijk aan deze regels zullen houden om op een veilige manier te werken voor zowel de spelers, de scheidsrechter, het bestuur en de supporters.

Wij hopen dat de omstandigheden waarin we ons momenteel bevinden gunstig zullen evolueren zodoende het seizoen 2020-2021 volledig te kunen afwerken.  Wij wensen alvast alle ploegen veel succes!

Hou het veilig!
Het VLVB-bestuur

Voetballen in speciale omstandigheden

Het virus heeft een dikke streep getrokken door het seizoen 2019-2020 en we worden er bij de aanvang van het nieuwe seizoen nog altijd mee geconfronteerd. Alhoewel het virus nog altijd aanwezig is in onze omgeving heeft de overheid wel beslist dat, onder bepaalde voorwaarden, voetbal mogelijk moet zijn. Als VLVB kunnen we dat alleen maar toejuichen maar om het ook zo te houden moeten alle betrokkenen (bestuur, spelers, supporters, ...) zich aan de geldende maatregelen houden. Wij hopen echter met z'n allen dat we stilaan toch terug naar het "normaal" mogen evolueren.

Vanuit VLVB worden geen extra maatregelen met betrekking tot de veiligheid bij de wedstrijden opgelegd. Het is aan de organiserende ploegen om ervoor te zorgen dat de door hun georganiseerde wedstrijden op een gepaste manier kunnen doorgaan. Het is daarom zeer belangrijk kennis te nemen van de geldende richtlijnen.

Wij hebben op deze webstek een specifieke pagina voorzien. Deze kan je vinden op VLVB Covid-19. Mocht je niettegenstaande nog vragen hebben mag dit altijd via tony@vlvb.be (bij voorkeur) of op nummer 0475/47 96 93.

Voetbal België