Vlaanderens Liefhebbers Voetbalbond

zuid-west-oost vzw

Login

voetballerWelkom op de webstek van Vlaanderens Liefhebbers Voetbal Bond zuid-west oost vzw (afgekort VLVB). Dit is de enige officiële website van onze vereniging.

VLVB heeft tot doel de sportverenigingen die de voetbalsport als liefhebber beoefenen te verenigen en te beheren, alsmede de inrichting, ontwikkeling en verspreiding van de voetbalsport te bevorderen. VLVB mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.

Op deze webstek vinden ploegen, spelers, scheidsrechters, supporters alle info terug die van nut kunnen zijn om de activiteiten in het kader van VLVB te kunnen uitoefenen of te kunnen volgen. In de verscheidene rubrieken van de site vindt u de meest up-to-date en officiële informatie.


Mededelingen

Afgelastingen

Gezien de slechte weersvooruitzichten en de toestand op de meeste terreinen heeft het bestuur van VLVB beslist om over te gaan tot een algemene afgelasting van alle wedstrijden van het weekend van 18 en 19 november.

De wedstrijden zullen worden geherprogrammeerd

Het Bestuur

Seizoen 2023-2024: we zijn er klaar voor!

Beste Voetballiefhebber

De competitie- en de bekerkalenders zijn gekend en gepubliceerd op de site. Zoals elk jaar zijn er een aantal clubs die om diverse redenen uitvallen, maar ook mogen wij enkele nieuwe clubs verwelkomen!

Bij deze onze appreciatie voor onze kalenderverantwoordelijke Rik Lannoy, die er toch telkens in slaagt dit huzarenstukje op zo'n korte tijd tot een goed einde te brengen, zoveel mogelijk rekening houdend met de beschikbaarheid van de terreinen, de speciale wensen van de clubs, enz. Ook gaat onze dank uit naar de verschillende sportdiensten die hier een niet onbelangrijke rol spelen.

We vragen aan de clubverantwoordelijken deze kalenders na te kijken en ons te berichten mocht er iets niet duidelijk zijn of als er veranderingen moeten worden doorgegeven. Ook graag clubinfo nakijken omdat dit toch een belangrijke bron van info is voor contacten tussen de clubs.

Wij wensen jullie allen een deugddoend verlof en wij kijken vol verlangen uit naar het nieuwe voetbalseizoen.

Het Bestuur

Afsluiting seizoen 2022-2023

Op 16 juni sloten de scheidsrechters het seizoen af met een bijeenkomst in de Halve Maan te Waregem
Talrijke opkomst waarbij iedereen, voorzien van vast en "vloeibaar voedsel", gezellig kon napraten en al vooruitkijken naar het nieuwe seizoen
Op vrijdag 2 juni werd het seizoen 2022-2023 afgesloten met een Algemene Vergadering te Zwevegem. Talrijke aanwezigen konden genieten van de speeches, de trofee-uitreikingen en een gezellige babbel.
Hieronder een foto van de laureaten van de competitie, de bekerreeksen en de fairplay.

Doorgeven uitslagen na wedstrijd - nieuw nummer!

Aan de clubverantwoordelijken,

Vanaf 21 januari 2023 is er een nieuw nummer waarop de uitslagen van de gespeelde wedstrijden moeten worden doorgegeven.

Onmiddellijk na het einde van elke wedstrijd en ten laatste een half uur daarna moet de verantwoordelijke van de thuisploeg de uitslag doorbellen naar het nummer 0473/51 55 40

Voetbal België