Vlaanderens Liefhebbers Voetbalbond

zuid-west-oost vzw

Login

voetballerWelkom op de webstek van Vlaanderens Liefhebbers Voetbal Bond zuid-west oost vzw (afgekort VLVB). Dit is de enige officiële website van onze vereniging.

VLVB heeft tot doel de sportverenigingen die de voetbalsport als liefhebber beoefenen te verenigen en te beheren, alsmede de inrichting, ontwikkeling en verspreiding van de voetbalsport te bevorderen. VLVB mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.

Op deze webstek vinden ploegen, spelers, scheidsrechters, supporters alle info terug die van nut kunnen zijn om de activiteiten in het kader van VLVB te kunnen uitoefenen of te kunnen volgen. In de verscheidene rubrieken van de site vindt u de meest up-to-date en officiële informatie.


Mededelingen

Doorgeven uitslagen na wedstrijd - nieuw nummer!

Aan de clubverantwoordelijken,

Vanaf 21 januari 2023 is er een nieuw nummer waarop de uitslagen van de gespeelde wedstrijden moeten worden doorgegeven.

Onmiddellijk na het einde van elke wedstrijd en ten laatste een half uur daarna moet de verantwoordelijke van de thuisploeg de uitslag doorbellen naar het nummer 0473/51 55 40

Voetbal België