Vlaanderens Liefhebbers Voetbalbond

zuid-west-oost vzw

Voetballen in Covid-19 (Corona) tijden

Het virus heeft een dikke streep getrokken door het seizoen 2019-2020 en we worden er bij de aanvang van het nieuwe seizoen nog altijd mee geconfronteerd. Alhoewel het virus nog altijd aanwezig is in onze omgeving heeft de overheid wel beslist dat, onder bepaalde voorwaarden, voetbal mogelijk moet zijn. Als VLVB kunnen we dat alleen maar toejuichen maar om het ook zo te houden moeten alle betrokkenen (bestuur, spelers, supporters, ...) zich aan de geldende maatregelen houden. Wij hopen echter met z'n allen dat we stilaan toch terug naar het "normaal" mogen evolueren.

Vanuit VLVB worden geen extra maatregelen met betrekking tot de veiligheid bij de wedstrijden opgelegd. Het is aan de organiserende ploegen om ervoor te zorgen dat de door hun georganiseerde wedstrijden op een gepaste manier kunnen doorgaan. Het is daarom zeer belangrijk kennis te nemen van onderstaand punt wat ook in de nieuwe reglementen zal worden opgenomen.

Mocht je niettegenstaande onderstaande tekst nog Covid-19 gerelateerde vragen hebben mag dit altijd via tony@vlvb.be (bij voorkeur) of op nummer 0475/47 96 93.


Verantwoordelijkheid bij de veiligheidsmaatregelen opgelegd door de overheden of sportdiensten (bvb Covid-19 maatregelen)

VLVB zuid-west-oost vzw resideert onder geen enkele koepel of ander verbond (bvb Belgische Voerbalbond, Sport Vlaanderen, …). VLVB zuid-west-oost vzw faciliteert enkel de aangesloten liefhebbersvoetbalploegen tot het uitoefenen van hun hobby d.m.v. het administratief regelen van gewone en bekercompetities.

De organisatie van de individuele wedstrijden binnen deze competities is de verantwoordelijkheid van de thuisploeg, die moet zorgen voor een geschikte accommodatie, de nodige veiligheidsmaatregelen, het afhandelen van de administratieve verplichtingen en dergelijke meer. Het is dus de terreinafgevaardigde van de thuisploeg die over de ganse lijn verantwoordelijk is voor het goede verloop van de wedstrijd en als dusdanig aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele overtredingen.

Ploegen die, ter voorbereiding van de competitie, vriendenwedstrijden willen spelen doen dit volledig op eigen initiatief zonder enige officiële tussenkomst of verantwoordelijkheid van VLVB zuid-west-oost vzw. Het is niet aan VLVB zuid-west-oost vzw om te beslissen of deze wedstrijden georganiseerd kunnen worden of niet.

Voor wedstrijden die gespeeld worden op gemeentelijke sportaccommodaties is het aangewezen dat de bestuursverantwoordelijken van de thuisploeg tijdig in overleg gaan met de betrokken sportdienst om er zich van te gewissen welke (specifieke – bvb al dan niet mogen gebruiken van douches) maatregelen van toepassing zijn. De secretaris van de thuisploeg moet over die (specifieke) maatregelen tijdig in contact gaan met de secretaris van de bezoekende ploeg (liefst schriftelijk (mail)).

Voor wedstrijden die gespeeld worden op privé-terrein moet de secretaris van de thuisploeg tijdig in contact gaan met de secretaris van de bezoekende ploeg over de geldende (specifieke) maatregelen.

VLVB zuid-west-oost vzw kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de opgelegde veiligheidsmaatregelen.


Het is dus aan de verantwoordelijke van de organiserende ploeg zich ervan te gewissen welke maatregelen er van kracht zijn op het moment van de wedstrijd en daarover zeker op voorhand in overleg te gaan met de secretaris van de bezoekende ploeg.

Enkele nuttige (onafhankelijk van VLVB) linken zijn

Leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector: https://www.sport.vlaanderen/media/13868/leidraad.pdf
Sport Vlaanderen:  https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/
Info Corona-centrum Belgische Overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Voor de specifiek opgelegde regels van de sportdiensten verwijzen we naar de website van de betrokken gemeente of contacteer de sporfunctionaris


We leggen dus als verbond geen extra maatregelen op. Wel kan je hieronder mogelijke (niet-bindende) antwoorden op enkele praktische vragen vinden:

Vraag: mag er tijdens de rust een verfrissing/koffie voorzien worden voor de spelers en de scheidsrechter?
Antwoord: volgens het reglement moet dit inderdaad voorzien worden, dit moet uiteraard op een veilige manier gebeuren (bvb niet delen van een fles, voorzien van aparte flesjes water, voorzien van bekertjes, ...)

Vraag: mogen er na de wedstrijd belegde boterhammen aangeboden worden?
Antwoord: het aanbieden van boterhammen is niet reglementair verplicht. Het is wel aan de uitbater van de kantine of café om zich te houden aan de geldende maatregelen voor de horeca

Vraag: moet er voor iedereen handgel worden voorzien?
Antwoord: gelieve altijd de geldende maatregelen te volgen. De ploegen kunnen onderling afspreken hoe ze dat regelen. Vanuit VLVB vragen we wel dat de thuisploeg zeker handgel voorziet in de kleedkamer van de scheidsrechter.

Vraag: kunnen de douches en kleedkamers worden gebruikt?
Antwoord: dat is telkens een specifieke maatregel die per terrein kan opgelegd worden. Er zijn sportdiensten die dit nog niet (helemaal) toelaten. Het is aan de terreinafgevaardigde van de thuisploeg om zich hierover te informeren en de verantwoordelijke van de bezoekers hierover te informeren.

Vraag: mogen de terreinafgevaardigden samen aanwezig zijn in de kleedruimte van de scheidsrechter en moeten wij de identiteitskaarten hem overhandigen?
Antwoord: volg de instructies van de scheidsrechterVoetbal België