Vlaanderens Liefhebbers Voetbalbond

zuid-west-oost vzw

Login

Corona - bijkomende verstrengingen

Corona Virus GIFs - Get the best GIF on GIPHYEn het houdt maar niet op. Wegens de altijd maar slechter wordende cijfers heeft de Federale Regering vanaf vandaag bijkomende, strengere maatregelen opgelegd. We spreken nu van een gedeeltelijke lockdown en dat minstens tot en met 13 december 2021.

Uiteraard heeft dat opnieuw impact op de VLVB-competitie en alle wedstrijden tot en met die datum werden geneutraliseerd.

Vanuit het bestuur kunnen wij ons kleine steentje bijdragen en oproepen dat iedereen zich aan de opgelegde maatregelen moet houden. Het is voor niemand makkelijk maar alleen zo zullen we opnieuw het virus onder controle kunnen krijgen en alleen zo zullen we binnen afzienbare tijd hopelijk onze geliefkoosde sport weer mogen uitoefenen.

Hou het veilig voor jezelf en voor je naasten.

Het Bestuur

Voetbal België