Vlaanderens Liefhebbers Voetbalbond

zuid-west-oost vzw

Login

Dikke (pl)(d)uim voor alle ploegen!

Het eerste competitie-weekend is achter de rug. Iedereen heeft hier lang naar uit gekeken en eindelijk konden we onze geliefkoosde sport, een potje gezellige voetbal, terug uitoefenen.

Het was zeker niet in de meest gunstige omstandigheden. Er waren van hogerhand nogal wat regels opgelegd. Maar we hebben gemerkt dat het gezond verstand heeft gezegevierd, en iedereen heeft er voor gezorgd dat de wedstrijden op een zo veilig mogelijke manier konden doorgaan.

Daarom, vanuit VLVB, een dikke pluim/duim aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt. We hopen van ganser harte dat we het seizoen met zo weinig mogelijk hindernissen kunnen volmaken.

Een dikke merci!

Het Bestuur

Voetbal België